Modest Studio

# # # # # # # # #

Branding for winery Čajka

Grafický návrh jednotné vizuální identity a sady etiket na láhve pro vinařství Čajka v Uherském Hradišti.

Branding for viticulture Čajka

Graphic design of a uniform visual identity and a set of labels on bottles for the winery Čajka in Uherské Hradiště.