Menu

CBD PHARMA

Konopný brand, který léčí

(EN)

A unified visual style for the company CBD Pharma, specializing in the development, manufacturing, and sale of hemp products. As part of the visual style, a range of packaging designs has been proposed for a wide variety of CBD products.

(CZ)

Jednotnotný vizuální styl pro firmu CBD pharma, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem konopných prudktů. V rámci vizuálního stylu byla navržena sadů obalů pro širokou škálu CBD produktů.

Client: CBD PHARMA
Date: 2020
Designer: Michal Jakubec

CBD pharma branding packaging

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #