Menu

UPPER

Branding pro Centrum kreativních průmyslů a podnikání ve Zlíně

(EN)

A unified visual style for the Center for Creative Industries and Entrepreneurship in Zlín. Parentheses in the logo represent the incubation and protection of startup projects operating within the creative center. The meaning of the English word ‚UPPER,‘ combined with these parentheses, creates the essence and function of the creative center itself. As part of the design, complete corporate materials for internal and external communication were implemented, including corporate stationery, introductory folders, brochures, and leaflets, a template and a set of posters, materials for internal communication with tenants, both formal and informal clothing sets, roll-ups, flags, promotional items, an exterior pylon, an orientation system, and graphic elements for the interior, web presentation, and social media design.

(CZ)

Jednotný vizuální styl pro Centrum kreativních průmyslů a podnikání ve Zlíně. Závorky u logotypu vyjadřují inkubaci a ochranu start-up projektů, které v kreativním centru působí. Význam anglického slova UPPER společně s těmito závorkami tedy vytváří význam a funkci samotného kreativního centra. V rámci návrhu byly realizovány kompletní firemní tiskoviny pro interní a externí komunikaci, zakládací složky, brožury a letáky, šablona a sada posterů, tiskoviny pro interní komunikaci s nájemci, formální
i neformální sada oblečení, rollupy, vlajky, propagační předměty, exteriérový pilón, orientační systém a grafické prvky do interiéru, webová prezentace a design sociálních sítí.

Client: UPPER CKPP
Date: 2018
Designer: Michal Jakubec

branding UPPER Zlín FMK UTB

# # # # # # # # # #