Modest Studio

# # # # #

Betónová Stolička

Malá betónová stolička, ktorá zámerne využíva náhodilosť pri výrobnom procese. Dočasná forma, ktorá slúži na odlievanie sedáku je vytvorená z fólie a tak zakaždým vzniká unikátny kus, vždy ovplivnený záhybmi formy. Dĺžku a uhol nôh je možné zmeniť podľa potrieb konečného užívania.

Concrete Stool

Stool that takes advantage of manufacture casting randomness. Every time you make new stool it has unique shape of seat due to temporary plastic foil mould and you can customize height and angle of legs as well due to requirements of final use.