Modest Studio

# # # # # # # # # # # #

flow up

Jednotný vizuální styl pro mladou perspektivní brněnskou firmu Flow up zaměřenou na vývoj digitálních technologií v oblasti webových aplikací. Vizuální styl je založen na kreativní hříčce slov aplikovaných do formální i neformální komunikace formy.

flow up

Unified visual style for the young prospective company in Brno Flow up focused on the development of digital technologies in the field of web applications. The visual style is based on creative twist words applied to the formal and informal forms of communication.