Menu

GOLDEN SUN ENERGY

Branding pro sluníčkovou firmu.

(EN)

A visual style for a Zlín-based company specializing in the construction of photovoltaic power plants. When creating the new brand, it was important to respect the historical continuity with the original logo. The new brand is crafted with humility towards tradition while allowing creative space for its fresh promotion. The modified symbol of a setting sun, derived from the original logo, forms the main focal point of the brand. The sans-serif typography and the logo’s 1:2 aspect ratio ensure better legibility within the same width as the original logo.

(CZ)

Vizuální styl pro zlínskou firmou zaměřenou na realizaci fotovoltaických elektráren. Při tvorbě nové značky bylo důležité respektovat historickou návaznost na logo původní. Nová značka je tvořena s pokorou k tradici ale zároveň umožňuje kreativní prostor pro její novou svěží propagaci. Upravený symbol, zapadajícího slunce, vychází z loga původního a tvoří tak hlavní nosný vizuální prvek značky. Bezpatková typografie a samotná konstrukce značky v poměru 1:2, zajišťuje lepší čitelnost v rámci stejné šířky loga původního.

Client: Golden Sun Energy
Date: 2022
Designer: Michla Jakubec

Fotovoltaika Solární energie Branding Zlín

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #