Modest Studio

# # # # # # # # # #

Lavite — vine & food shop

Realizovaný návrh jednotného vizuálního stylu pro značku Lavite. Součástí návrhy byl design vinných etiket, propagačních předmětů, firemních tiskovin a interiérových prvků prodejny. Značka se zaměřuje na distribuci vín z celé Evropy. V letošním roce otvírá rozsáhlý Wine and Food shop ve Zlíně na ulici Kvítková.

Lavite

Realized design of a single visual style for the Lavite brand. Designs included the design of wine labels, promotional items, corporate prints, and interior elements of the shop. The brand focuses on the distribution of wines from all over Europe. This year, the extensive Wine and Food shop opens in Zlin on Kvítková Street.