Menu

LAVITE

Vizuální styl s kapkou itálie

(EN)

Unified visual style for the Lavite Wine & Food Shop brand. The design includes wine label designs, promotional items, corporate materials, and interior elements for the store. The Lavite brand focuses on the distribution and sale of primarily Italian wines.

(CZ)

Jednotného vizuálního stylu pro značku Lavite Wine & Food Shop. Součástí návrhy je design vinných etiket, propagačních předmětů, firemních tiskovin a interiérových prvků prodejny. Značka Lavite se zaměřuje na distribuci a prodej zejména Italských vín.

Client: Lavite Wine & Food Shop
Date: 2018
Designer: Michal Jakubec

Branding Wine Zlín

# # # # # # # #