Modest Studio

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Vizuální styl Pizzerie u ledňáčka

Grafický návrh a realizace jednotné vizuální identiry a orientačního systému pro Pizzerii u ledňáčka v Lukově u Zlína.

Visual style Pizzerie u ledňáčka

Graphic design and realization of a uniform visual identity and orientation system for Pizzerii u ledňáčka v Lukově near Zlin.