Menu

Vizuální styl Pizzerie u ledňáčka

Pizzerie u ledňáčka

(EN)

Graphic design and realization of a uniform visual identity and orientation system for Pizzerii u ledňáčka v Lukově near Zlin.

(CZ)

Grafický návrh a realizace jednotné vizuální identiry a orientačního systému pro Pizzerii u ledňáčka v Lukově u Zlína.

Client: Pizzerie u ledňáčka
Date: 2014
Designer: Michal Jakubec

Branding Pizzeria Lukov Logo

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #