Modest Studio

# # # # # # # # # #

Made in UH 4.0

Výběr studentských prací za rok 2010/2011 (Ústav vizuální tvorby, UTB ve Zlíně).

Made in UH 4.0

Selection of student projects from 2010/2011 (Department of Visual Arts, TBU in Zlin).