Menu

Navláčil

Vizuální styl pro stavební firmu která staví na referencích

(EN)

In the spring of 2018, a redesign and simplification of the branding for the construction company Navláčil took place. The newly developed visual style respects the original brand parameters while incorporating a unified, modular system for applying the brand to various offline and online materials.

(CZ)

Na jaře roku 2018 došlo k redesignu a zjednodušení značky stavební firmy Navláčil. Nově zpracovaný vizuální styl respektuje původní parametry značky spolu s jednotným, modulárním systémem pro aplikaci značky na jednotlivá offline i online materiály.

Client: Navláčil stavební firma
Date: 2018
Designer: Michal Jakubec, Květoslav Bartoš

Branding Stavební firma Navláčil Zlín

# # # # # # # # # # # # # # # #