Modest Studio

# # # # # # # # # # # # #

Numerinet

Návrh jednotného vizuálního stylu pro poskytovatele internetového připojení Numerinet. Vizuální koncept navazuje svým charakterem na popart. Hlavním nositelem značky je superhrdina Numerinet Man, který se objevuje na přič celou vizuální komunikací.

Numerinet

Corporate identity for the Numerinet internet connection provider. The visual proposal was inspired by Pop art. The main bearer of the brand is the superhero Numerinet Man, which appears in the whole visual communication.