Modest Studio

# # # # # # # # # # #

Numerinet

Návrh jednotného vizuálního stylu pro poskytovatele internetového připojení Numerinet. Vizuální koncept navazuje svým charakterem na popart. Hlavním nositelem značky je superhrdina Numerinet Man, které se objevuje na přič celou vizuální komunikací. Značka byla navržena dle specifikovaného zandání ale vzhledem k rozdílné formě hodnocení dle odlišného typu zadání nakonec nedošlo k finální realizaci (což nás mrzí). I přes to jsme s návrhem spokojeni a rozhodli jsme se proto tento projekt zařadit do našeho portfolia.