Menu

NYB MADRID

Jednotný vizuální styl pro komplex restaurací NY Burger v Madridu.

(EN)

A unified visual style for the NY Burger restaurant complex in Madrid. The visual style addresses the brand application across all corporate printed materials, promotional materials, interior, and exterior of the establishments.

(CZ)

Jednotný vizuální styl pro komplex restaurací NY burger v Madridu. Vizuální styl řeší aplikaci značky na kompletní firemní tiskoviny, propagační materály, interiér a exteriér provozoven.

Client: MISC BCN
Date: 2016
Designer: Michal Jakubec, Xavier Roig

Branding Burger NYB Madrid MISC BCN

# # # # # # # # # # # # # # # # # #