Modest Studio

# # # # # # # #

Obalko – priestorový objekt

Koncept priestorového objektu vytvoreného pre spoločnosť Model Group k prezentácií na konferencií Obalko.

Obalko – Spacial object

Concept of spacial object created to represent Model Group company at Obalko conference.