Modest Studio

# # # # # # # # # #

Odiss Oil

Realizace jednotného vizuálního stylu firmy Odiss Oil proběhla na přelomu roku 2016/2017. Firma se zabývá hlavní distribucí motorových olejů MOTUL. Součástí nového designu značky byl návrh kompletní komunikace firmy na přič všemi propagačními materiály, firemními tiskovinami, interiérových a exteriérových prvků, označení firemní flotily užitkových i osobních automobilů a firemního oblečení.

Odiss Oil

The realization of Odiss Oil’s unified visual style took place at the turn of 2016/2017. The company deals with the main distribution of motor oils MOTUL. Part of the new design of the brand was the design of the complete communication of the company in addition to all promotional materials, corporate prints, interior and exterior elements, corporate fleet of commercial and personal cars and corporate clothing.