Modest Studio

# # # # # # # # # # # #

Variabilný papierový nábytok

Design variabilného študentského papierového nábytku, ktorý je možné prispôsobovať podľa potrieb užívateľa. Základný prvok tvorí box, z ktorého je odvodená celá zostava nábytku. Diely je možné ďalej medzi sebou kombinovať a tak dosianuť rôznych výsledkov.

Variable Paper Furniture

Design of variable student paper furniture that can be customised due to user’s needs. Basic element is box which can be turned into the range of furniture parts. These parts can be combined between each other in order to achieve various results.