Modest Studio

# # # # # # #

Prostor Interiors

Vizuální styl pro pražské architektonické studio Prostor Interiors. Studio si zakládá na minimalistickém a funkčním řešení interiérů. Vizuální styl pracuje s abstraktní plochou vymezenou pomocí jednotlivých částí logotypu. Tento prostor reprezentuje samotný význam činností a název firmy „prostor“. Na základě konkrétní aplikace logotypu se jeho součásti vždy přizpůsobí pro dané médium kde je vizuální styl aplikován.

Prostor Interiors

Visual style for the Prague Interiors Architecture Studio. The studio is based on a minimalist and functional interior design. The visual style works with an abstract area defined by individual parts of the logotype. This space represents the very meaning of the activities and the name of the „space“ company. Based on a particular logotype application, its components will always adapt to the medium where the visual style is applied.