Modest Studio

# # # # # # #

Solvetech

Jednotný vizuální styl pro konstrukční kancelář působící ve Zlíně. Firma se zaměřuje na konstrukční projekty v oblasti výrobních linek pro automobilový průmysl, jednoúčelových strojů a přípravků pro ocelové konstrukce. V rámci designu značky byla vytvořena i webová prezentace firmy.

Solvetech

Unified visual style for a design office in Zlín. The company focuses on design projects in the field of production lines for the automotive industry, single-purpose machines and products for steel structures. As part of brand design, the company’s web presentation was also created.