Modest Studio

# # # # # # # # # # # # # #

Odnosné nádoby na jedlo – Najedz sa, zasaď strom, zachráň Zem

Odnosné nádoby na jedlo, ktoré nabádajú k druhotnému využitiu a hlavne k prezentovaniu výnimočných rozložiteľných vlastností bioplastov a zvýšeniu povedomia o takýchto materiáloch; pomáhajú tak znížiť dopad ľudskej činnosti na Zem.

Take Away Food Containers – Eat Your Food, Grow a Plant, Save a Planet

Take away food containers that have secondary use which serve to introduce unique properties of degradable bioplastics and to improve public knowledge about these materials; thus this way helps to reduce negative human footprint to the Earth.