Modest Studio

# # # # # # # # # # # # #

Dotykové ambientné svietidlo

Minimalistické ambientné svietidlo, ktoré využíva elektrickú vodivosť kovu. Hlavný dôraz je kladený na samotné svetlo a intenzitu je možné meniť podľa potreby dotykom. Svietidlo je určené na neskorú prácu pri počítači alebo pri potrebách jemného osvetlenia interiéru.

Touch-Sensitive Ambient Light

Minimalistic ambient light that takes advantage of electric conductivity of metal. Main emphasis is based on light and intensity can be changed according to your need by touch. Lamp is dedicated to late night work on computer or any other situations where soft lighting is needed.