Menu

KAM ZLÍN

Kancelář architekta města Zlína má nový kabát.

(EN)

Unified visual style for the Office of the City Architect of Zlín. The visual style addresses the complete promotion and presentation of projects within the framework of supporting urban, architectural, social development of the city, and the cultivation of public spaces.

(CZ)

Jednotný vizuální styl pro Kancelář architekta města Zlína. Vizuální styl řeší kompletní propagaci a prezentaci projektů v rámci podpory urbanistického, architektonického, sociálního rozvoje města a kultivace veřejného prostoru.

Client: Kancelář architekta města Zlína
Date: leden 2023
Designer: Michal Jakubec

Branding Jednotný vizuální styl Logo Zlín

# # # # # # # # # # # # # # #