Menu

ŽELEZÁŘSTVÍ JEGLA

Vizuální styl plný spojovacích materiálů

(EN)

A unified visual style for the family-owned Jegla Hardware Store in Uherské Hradiště. The visual style encompasses a complete redesign of the original brand with an extension into the exterior and interior design of the hardware store.

(CZ)

Jednotný vizuální styl pro rodinné Železářství Jegla v Uherském Hradišti. Vizuální styl řeší kompletné redesign původní značky s přesahem do designu exteréru a interiéru prodejny železářství.

Client: JEGLA ŽELEZÁŘSTVÍ
Date: 2021
Designer: Michal Jakubec

Jegla Železářství Branding Uherské Hradiště

# # # # # # # # # # # # # # # # # #