Menu

ZLINPROJEKT

A portfolio of selected works for all types of clients

(EN)

This year we created a new face of Zlinprojekt a.s. Part of the visual change was the creation of a new web presentation. Due to the pleasant team of employees and meaningful activities of the company we are very glad that we could participate in this project.

(CZ)

V letošním roce jsme vytvořili novou tvář firmy Zlinprojekt a.s. Součástí vizuální změny byla i tvorba nové webové prezentace. Vzhledem k příjemnému kolektivu zaměstnanců a smysluplné činnosti firmy jsme velice rádi, že jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit.

# # # # # # # # # #